FAQ

Z Medik.cz - portálu pro mediky

(Rozdíly mezi revizemi)
Verze z 21:52, 3. 9. 2006
MaT (Diskuse | příspěvky)
Dostal(a) jsem se na lékařskou fakultu. Jakou si vybrat kolej?
← Go to previous diff
Verze z 11:47, 11. 4. 2007
MaT (Diskuse | příspěvky)
Která ze 3 pražských fakulty je nejlepší?
Go to next diff →
Řádek č. 15: Řádek č. 15:
V 90. letech se ale studijní programy na jednotlivých fakultách sjednotily a fakulty byly přejmenovány. Takže ačkoliv 2. lékařská fakulta má v pediatrii docela tradici, po jejím absolvování nemusíte nutně pracovat zrovna jako pediatr, ale jako lékař i v kterémkoliv jiném oboru. Ovšem pokud byste pediatra dělat chtěli, tak vám můžu výběr této fakulty jedině doporučit - především proto, že právě v Motole jsou v podstatě všechny pediatrické podobory soustředěny na jednom místě a pro většinu z nich se často jedná o superkonziliární pracoviště pro celou republiku. V 90. letech se ale studijní programy na jednotlivých fakultách sjednotily a fakulty byly přejmenovány. Takže ačkoliv 2. lékařská fakulta má v pediatrii docela tradici, po jejím absolvování nemusíte nutně pracovat zrovna jako pediatr, ale jako lékař i v kterémkoliv jiném oboru. Ovšem pokud byste pediatra dělat chtěli, tak vám můžu výběr této fakulty jedině doporučit - především proto, že právě v Motole jsou v podstatě všechny pediatrické podobory soustředěny na jednom místě a pro většinu z nich se často jedná o superkonziliární pracoviště pro celou republiku.
-== Která ze 3 pražských fakulty je nejlepší? ==+== Která ze 3 pražských fakult je nejlepší? ==
Odpověď na tuto otázku je velmi subjektivní, navíc pravděpodobně jen málo lidí zkoušelo studovat na všech třech fakultách (a pokud, tak určitě ne celých 6 let na každé z nich), proto hledání odpovědi nebude snadné. Každá z fakult má ale určitá specifika, která některým lidem můžou vyhovovat a některým třeba ne. Nejlepší je, zjistit si tato specifika jednotlivých fakulty a podle toho se pak rozhodnout, která fakulta je nejlepší právě pro vás. Pro někoho například hraje roli i to, že bydlí kousek od Motola. :-) Odpověď na tuto otázku je velmi subjektivní, navíc pravděpodobně jen málo lidí zkoušelo studovat na všech třech fakultách (a pokud, tak určitě ne celých 6 let na každé z nich), proto hledání odpovědi nebude snadné. Každá z fakult má ale určitá specifika, která některým lidem můžou vyhovovat a některým třeba ne. Nejlepší je, zjistit si tato specifika jednotlivých fakulty a podle toho se pak rozhodnout, která fakulta je nejlepší právě pro vás. Pro někoho například hraje roli i to, že bydlí kousek od Motola. :-)

Verze z 11:47, 11. 4. 2007

FAQ je anglická zkratka pro frequently asked questions. V počítačovém světě se používá docela často a jelikož některé dotazy ohledně studia medicíny slýchám za posledních několik let opakovaně a už mě nebaví na ně pořád odpovídat, rozhodl jsem se alespoň ty nejčastější otázky a zároveň i odpovědi na ně soustředit na tomto místě. Spousta pokroku a nejrůznějších vynálezů v naší historii vznikla na základě obyčejné lidské lenosti. :-)

Kdokoliv sem může doplňovat další otázky - pokud se necítíte jistí v editačních schopnostech, tak třeba do diskuse, nebo je posílejte mailem...

Obsah

Proč jsou v Praze tři různé lékařské fakulty?

Částečně je to i z historických důvodů. Někdy v 50. letech 20. století byla tehdejší Lékařská fakulta Univerzity Karlovy rozdělena na 3 části:

  1. Fakulta všeobecného lékařství
  2. Fakulta dětského lékařství
  3. Fakulta hygieny

Na každé z nich byl studijní program trochu jiný, lišily se i závěrečné státní zkoušky a obvykle i uplatnění jejich absolventů.

V 90. letech se ale studijní programy na jednotlivých fakultách sjednotily a fakulty byly přejmenovány. Takže ačkoliv 2. lékařská fakulta má v pediatrii docela tradici, po jejím absolvování nemusíte nutně pracovat zrovna jako pediatr, ale jako lékař i v kterémkoliv jiném oboru. Ovšem pokud byste pediatra dělat chtěli, tak vám můžu výběr této fakulty jedině doporučit - především proto, že právě v Motole jsou v podstatě všechny pediatrické podobory soustředěny na jednom místě a pro většinu z nich se často jedná o superkonziliární pracoviště pro celou republiku.

Která ze 3 pražských fakult je nejlepší?

Odpověď na tuto otázku je velmi subjektivní, navíc pravděpodobně jen málo lidí zkoušelo studovat na všech třech fakultách (a pokud, tak určitě ne celých 6 let na každé z nich), proto hledání odpovědi nebude snadné. Každá z fakult má ale určitá specifika, která některým lidem můžou vyhovovat a některým třeba ne. Nejlepší je, zjistit si tato specifika jednotlivých fakulty a podle toho se pak rozhodnout, která fakulta je nejlepší právě pro vás. Pro někoho například hraje roli i to, že bydlí kousek od Motola. :-)

O 1. lékařské fakultě se občas říká, že je nejstarší a má nejdelší tradici. To není tak úplně pravda. Viz. odpověď na předchozí otázku. Navíc "tradice" nemusí být vždycky výhodou - dnešní medicína je dosti moderním a rozvíjejícím se oborem, k jeho zvládnutí je spíš než tradicionalita, konzervatismus a lpění na starých pořádcích zapotřebí i určitá flexibilita. Ano, 1. LF je v Praze největší lékařskou fakultou (do prvního ročníku se přijímá asi 500-600 studentů) - je to skutečně výhoda?

Studenti z 2. a 3. lékařské fakulty si pochvalují, že jich je daleko méně a vyučující se jim mohou lépe věnovat, že prostředí není tak anonymní a že i výuka je flexibilnější. Pokud ale chcete být součástí největší fakulty, nic vám nebrání. Akorát si studenti z 1. LF stěžují, že jich je tak moc, že se skoro ani nedostanou k pacientům - a když, tak pokud se chodí na vizity ve 20 lidech, není to prý ono...

Motolská fakulta má silnou základnu v pediatrických oborech - původně šlo přeci o fakultu dětského lékařství. Neznamená to, že po absolvování 2. lékařské fakulty z vás musí být nutně pediatr, jen se prostě u každého oboru více akcentuje vývojový aspekt a ve výuce se věnuje jistý prostor i "dětským" oborům - například dětská gynekologie, dětská psychiatrie... Absolventi by tedy měli býti vybaveni větším věkovým rozhledem - kdo ví, třeba je právě toto ideální pro budoucí praxi rodinného lékaře...

Vinohradská fakulta se zase snaží, aby studenti měli poznatky z různých oborů integrované - tudíž ne samostatné předměty (a z koušky) jako anatomie, fyziologie, biochemie... Poznatky z těchto předmětů se vyučují také, ale jsou poskládané do tzv. modulů - a zkouška pak vypadá (zjednodušeně řečeno) tak, že přijdete ke komisi, ve které je anatom, fyziolog, biochemik - a vytáhnete si otázku - například "ledviny". A teď se vás postupně ptají - co nám povíte o anatomii ledvin, jejich histologické struktuře, fyziologické funkci a regulaci, biochemických parametrech? Nevýhoda ovšem je, že takto koncipované učebnice nejsou stále dostupné, takže se stejně budete učit z učebnic jednotlivých oborů, jako na jiných fakultách - a to "integrování poznatků" si pak musíte udělat sami. Ale to ostatně musí i studenti na jiných fakultách - akorát že na zkoušce z anatomie po nich budou chcít pouze tu anatomii (a že je jí hodně).

Tolik k hlavním rozdílům mezi jednotlivými fakultami. Toto téma se často diskutuje na stránkách www.medik.cz, zkuste projít diskuzní příspěvky i pár let zpátky, protože otázky i odpovědi na toto téma se tam opakují v podstatě každý rok...

V kolikátém ročníku si medici vybírají zaměření?

V žádném. Tohle je nějaký podivný mýtus, s kterým se v posledních letech setkávám až podezřele často. Snad na všech lékařských fakultách v ČR medici absolvují šestiletý studijní program "všeobecné lékařství". V rámci něj žádná diferenciace na jednotlivé obory neprobíhá. Státní zkoušky z interny, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví musí stejně složit všichni medici.

Jediné, co si můžete vybrat (aspoň konkrétně na 2. LF, ale předpokládám, že na jiných LF je to podobné), jsou povinně volitelné předměty. Na 2. LF si ve 4. ročníku musíte vybrat minimálně 2, v 5. pak aspoň 1. Nic vám nebrání, vybrat si jich víc, pokud se časově nekryjí. Pro vaši další kariéru to ale neznamená nic. Jen jeden z mnoha předmětů, které během studia absolvujete. Pokud byste se například chtěli věnovat neurologii, mohl by vás zaujmout předmět "Akutní stavy v neurologii". Pokud ho ale neabsolvujete, nijak vám to nebrání se po promoci ucházet o místo na nějakém neurologickém oddělení či klinice. Ale pokud jste něco takového absolvovali, určitě to napište to CV, pokud ho po vás někde budou chtít - pokud si budou vybírat z více uchazečů o zaměstnání, je každý bodík dobrý. :-)

Určitá diferenciace je až věcí dalšího postgraduálního vzdělávání a praxe. V zásadě se můžete rozhodnout pro jednu ze dvou cest. Buď se stanete postgraduálním studentem (stále se statutem studenta), což znamená spíše dráhu věděckou či akademickou, nebo prostě budete shánět místo v některé z nemocnic - a na jakém oddělení či klinice, to záleží na tom, co byste chtěli dělat a zároveň co seženete. Poté se můžete nechat zapsat do oboru. Kromě toho, že tím postoupíte v platové tabulce o jednu tarifní třídu výš to také znamená, že se začnete připravovat k atestaci z daného oboru.

Atestace je v podstatě takovou velkou zkouškou z daného oboru. Ale před tím, než se k ní zapíšete, musíte také absolvovat určitou praxi - to se v rámci jednotlivých oborů docela dost liší, jak obsahem, tak také celkovou dobou. Například pro atestaci z vnitřního lékařství musíte za sebou mít šestiletou praxi. Na neurologii vám stačí roků pět.

Oborů je v současné době asi 88 a snad si z nich vyberete.


Dostal(a) jsem se na lékařskou fakultu. Jakou si vybrat kolej?

Zkuste se podívat na samostatné stránky o studentském ubytování, určitě tam nějaké vodítko najdete. Pokud ne, můžeme to probrat v diskusi a výsledky doplnit sem. :-)

Jak je to s tělocvikem?

Tělocvik je na pražských lékařských fakultách sice povinný, ale jen v prvních třech ročnících. Dříve jste museli během prvních dvou let projít "kolečkem" všech sportů (takže pánové nadávali na aerobic a dámy na posilovnu :-), až ve třetím ročníku jste si mohli vybrat, co jste chtěli. Teď už si můžete vybrat rovnou od začátku. Zápočet dostáváte v podstatě za docházku (žádné výkony po vás nikdo nechce). Filozofie je taková, že jako medici se stejně pořád jen učíte, tak když se aspoň jednou týdně budete trochu hýbat, je menší šance, že se vám udělají mozoly v hýžďových partiích... Žádné známky, prostě jen zápočet za to, že tam chodíte.

Nabídka je vskutku široká - posilovna, aerobic, bazén (dokonce můžete i do sauny), kanoistika, cyklistika, všeobecná příprava (to se cvičí a pobíhá někde v tělocvičně), tenis, floorbal, basketbal...

Dřívější filozofie měla také něco do sebe - prý až budete lékařem, přijdou za vámi rodiče a zeptají se: "a když má ten náš Pepíček to astma, myslíte, pane doktore, že může chodit hrát ten floorbal?", tak aspoň budete vědět, co to ten floorbal je a co to obnáší (třeba pro pohybový a oběhový systém), když jste si ho sami na fakultě byli nuceni vyzkoušet. :-) Dnes už to tak není - vyšlo se vstříc studentům, které to otravovalo...

Jak je to s výukou jazyků?

Odpověď hledejte na samostatné stránce Výuka jazyků.

Jaký je rozdíl mezi seminářem a přednáškou?

Přednášky jsou obvykle pro celý ročník a docházka není povinná. Semináře se obvykle dělají jen pro menší počet kruhů (1-3) a často se na nich zapisuje docházka. Předpokládá se také, že studenti budou na semináře chodit trochu teoreticky připravení (u přednášek by to také bylo fajn, ale znáte to :-) a že se budou semináře sami aktivně účastnit (sami budou mít dotazy, případně je do diskuse bude zapojovat vyučující). Také se na seminářích mohou psát testy. Často jsou semináře svázané z praktiky (u těch také nejde, aby je měl celý ročník najednou).

Personal tools