Kategorie:Infekční lékařství

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Infekční lékařství se, jak už název napovídá, zabývá především léčením infekčně přenášených nemocí. Navazuje na poznatky, které studenti získali v jiných předmětech, ale především pak v rámci lékařské mikrobiologie. Stranou ovšem nezůstanou ani poznatky patofyziologie a farmakologie.

Výuka pro všechny tři pražské lékařské fakulty probíhá ve Fakultní nemocnici Bulovka, kde se v jedné budově nachází hned 3 infekční kliniky:

  • I. infekční klinika 2. LF UK (přednostka Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.)
  • II. infekční klinika 3. LF UK (přednosta Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.)
  • III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK (přednosta Doc. MUDr. Michal Holub, PhD.)

Odkazy


Články v kategorii "Infekční lékařství"

Počet článků v této kategorii: 5

M

O

S

Personal tools