Otázky ke zkoušce ze soudního lékařství na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky


Tyto otázky se nachází na oficiálních stránkách 2. LF UK...

 1. Lékař jako svědek
 2. Lékař jako znalec
 3. Znalecký posudek, náležitosti a forma
 4. Zjišťování identity na živém, na mrtvém
 5. Exhumace
 6. Důkaz smrti, důkaz smrti mozku
 7. Určování doby smrti
 8. Odchylné druhy hniloby
 9. Postupy při prohlídce mrtvého, zákon 19 z r. 1988
 10. Druhy pitev
 11. Znásilnění a pohlavní zneužívání
 12. Vražda novorozeného dítěte
 13. Soudnělékařská traumatologie
 14. Poranění hlavy
 15. Poranění krku a šíje
 16. Poranění hrudníku
 17. Poranění břicha
 18. Poranění páteře
 19. Poranění končetin
 20. Týrání svěřené osoby
 21. Náhlá smrt v dospělém věku
 22. Náhlá smrt v dětském věku
 23. Zjišťování paternity
 24. Důkaz stop biologického původu
 25. Vitální reakce
 26. Rány řezné, sečné, bodné
 27. Rány střelné
 28. Poranění tupým předmětem
 29. Rány vzniklé kousnutím
 30. Pád z výše
 31. Dopravní úrazy
 32. Popálení
 33. Působení nízké teploty
 34. Úrazy elektrickým proudem
 35. Poškození RTG a jiným zářením
 36. Udušení - obecně
 37. Strangulace
 38. Uzavření dýchacích cest zakrytím, zalehnutím
 39. Traumatická asfyxie
 40. Utopení
 41. Udávení
 42. Udušení v malé prostoře
 43. Hromadné katastrofy
 44. Zasypání
 45. Poranění při explozi
 46. Hladovění
 47. Poruchy z rozdílnosti atmosférického tlaku
 48. Okolnosti otravy obecně
 49. Otrava ze soudnělékařského hlediska
 50. Základní toxikologické pojmy, osud a působení jedů v organismu
 51. Indikace toxikologického vyšetření, odběr materiálu, interpretace nálezu
 52. Otrava kyselinami a alkáliemi
 53. Otrava toxikologicky významnými kovy a nekovy
 54. Otrava CO
 55. Otrava kyanovodíkem a kyanidy
 56. Otrava dusitany, dusičnany
 57. Otrava průmyslovými jedy, rozpouštědly
 58. Otrava rostlinnými a živočišnými jedy
 59. Otrava potravinami a houbami
 60. Průkaz a osud alkoholu v organismu
 61. Otrava léky

Zdroj:

Vypracované

A tento seznam dostávali studenti při výuce v roce 2006. Tak si to přeberte, podle kterých se učit. :-)

 1. Lékař jako svědek
 2. Lékař jako znalec
 3. Posudek
 4. Lékař – veřejný činitel
 5. Druhy pitev
 6. Poranění hlavy
 7. Řezné rány, sečné rány, bodné rány, střelné rány
 8. Udušení
 9. Dopravní úrazy
 10. Organizace soudů a státní zastupitelství
 11. Zjišťování identity
 12. Exhumace
 13. Důkaz smrti, určení doby smrti
 14. Odchylné druhy hniloby
 15. Znásilnění a pohlavní zenužívání
 16. Popálení, působení nízké teploty
 17. Úrazy el. proudem
 18. Poškození RTG
 19. Zasypání
 20. Utlučení
 21. Úrazy při sportu
 22. Poranění při explozi
 23. Hladovění
 24. Rozdílnosti atmosferického tlaku
 25. Náhlá smrt v dospělém věku
 26. Zjišťování paternity
 27. Důkaz stop biologického původu, vitální reakce
 28. Poranění krku a šíje
 29. Poranění hrudníku
 30. Poranění břicha
 31. Poranění páteře
 32. Poranění končetin
 33. Poranění tupým předmětem
 34. Rány kousnutím
 35. Pád z výše
 36. Přejetí vlakem, úrazy na železnici
 37. Lékařská odpovědnost
 38. Odnímání tkání
 39. Vražda novorozeného dítěte
 40. Náhlá smrt v kojeneckém a dětském věku
 41. Týrání svěřené osoby
 42. Právní aspekty opilosti a toxikomanie
 43. Otravy obecně, sebevražda, vražda, náhoda
 44. Toxikologie obecná a speciální
 45. Psychotropní otravy
Personal tools