Posudek

Z Medik.cz - portálu pro mediky

= listinný důkaz

  • 3. části -> nález (veškerá fakta, pitevní protokol), posudek (odpoví na položené otázky), znalecká doložka (kým byl jmenován, v jakém oboru)
    • posudek – syntéza, analýza
  • způsobená porucha zdraví delší jak 1 týden hodnoceno jako trestný čin
Personal tools