Zkratky/C

Z Medik.cz - portálu pro mediky

(Rozdíly mezi revizemi)
Verze z 16:46, 26. 8. 2006
MaT (Diskuse | příspěvky)

← Go to previous diff
Verze z 20:47, 12. 6. 2007
MaT (Diskuse | příspěvky)
CRT
Go to next diff →
Řádek č. 29: Řádek č. 29:
|- |-
| CRP || C reaktivní protein | CRP || C reaktivní protein
 +|-
 +| CRT || cardiac resynchronization therapy<br />cathode ray tube
|- |-
| CT || computed tomography, počítačová tomografie | CT || computed tomography, počítačová tomografie

Verze z 20:47, 12. 6. 2007

cAMP cyklický adenosinmonofosfát
CASA Computer Aided Sperm Analysis
CD cluster of differentiation
CDC Centre for disease control and prevetion (http://www.cdc.gov/), Atlanta, USA
CJD Creutzfeld-Jakobova nemoc (Creutzfeld-Jakob disease)
CK kreatinkináza
CK-MB kreatinkináza - myokardiální frakce
CML chronická myeloidní leukemie
CMP cévní mozková příhoda
CMT Charcot-Marie-Tooth disease (neuropatie)
CNS centrální nervový systém
COMT katechol-O-methyl transferáza
COPD chronical obstructive pulmonary disease
CRL crown-rumple length (temeno-kostrční délka)
CRP C reaktivní protein
CRT cardiac resynchronization therapy
cathode ray tube
CT computed tomography, počítačová tomografie
CVS chorionic villus sampling
Personal tools