Změna polohy čočky, afakie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

změny při poranění

 • subluxace
  • posun směrem k nepoškozené části závěsného aparátu
  • iridodonéza - chvění duhovky při pohybu oka
  • často i s prolapsem sklivce do přední komory
 • luxace
  • většinou do sklivce, méně do přední komory (=> nárůst nitroočního tlaku)

afakie, pseudofakie

 • afakie = čočka chybí, není v optické ose
  • emetrop => hypermetrop - na odstranění se používá brýlové afakické sklo (+10 D); zvětšuje obraz na sítnici až o 30% => adaptace na skla nějaký čas trvá
  • ztráta akomodace => potřeba další +3 resp. +4 D
  • nevýhody - menší zorné pole, prizmatický efekt tlustého skla
  • lepší jsou kontaktní čočky - zvětšují méně než 10%, vhodné i jednostranně
 • pseudofakie = vlastní čočka je nahrazena umělou nitrooční čočkou jako řešení afakie
  • zvětšení asi 4%, obraz není křivý
  • existují i multiohniskové a akomodační nitrooční čočky
Personal tools