Řezné rány, sečné rány, bodné rány, střelné rány

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

střelné rány

 • zbraně
  • palné – chemická síla (dle střely jednotné a hromadné, dle hlavně krátké a dlouhé)
  • mechanické – luk, kuš, prak
  • plynné – tlaková síla
 • ráže = nejmenší průměr hlavně, průraznost = schopnost střely pronikat materiálem, ranivost
 • poranění
  • nastřelení – malá energie, střela neproniká, sklouzne, většinou odražená kulka
  • ostřel – tangenciální poranění těla, udělá se brázda
  • zástřel – vstřel + střelný kanál + na konci projektil
  • průstřel – vstřel (okrouhlý a vnitřní deska je nálevkovitě roztříštěná dovnitř) + střelný kanál (dočasný, trvalý) + výstřel (nepravidelný kvůli deformaci kulky průnikem tkání)
 • při ráně z blízka
  • zóna znečištění – spálený olej a mikročástice kovů
  • zóna kontuze (setření) – roztříštění tkáně, minus efekt (chybí tkáň)
  • zóna očazení a lem vtrysklých zrnek prachu (0,5-1m)
 • vražda – více střel, mimo dosah rukou
 • sebevražda – zblízka, zpravidla jedna
 • náhoda – při čištění zbraně, neopatrnost

řezné rány

 • tahem a tlakem ostrého předmětu po kůži
 • hladké okraje, ostré úhly, periferie mělká, centrum nejhlubší, nejvíc krvácí, kolíbkovitý tvar
 • tvrdá tkáň nebývá porušena, pouze nářez periostu
 • příčina smrti -> hemoragický šok
 • krk – VCS – masivní vzduchová embolie – nesmí se otevřít lebka, začíná se hrudníkem, střihne se perikard, naplní se vodou, otevře se PK -> bublinky
 • otevření dýchacích cest – aspirace krve
 • vraždy – nejsou časté a když, tak jedinci se sníženou schopností se bránit
 • sebevraždy – nejsou vedeny přes oděv, časté, přístupná místa, četné povrchové zkusmé nářezy
 • náhody – časté, málokdy vedou k smrti, od střepů
 • pila -> okraje roztřepené, porušená tvrdá tkáň
  • okružní – sezónní poranění (podzim, jaro)
  • řetězová – méně a nejsou tak závažné, DK, nejsou ztrátová, spíše tržná poranění od materiálu, který se zpracovává

sečné rány

 • dopadem sečného předmětu na tělo, hladké okraje, ostré úhly, stejně hluboké, kost poraněna – násek, přeseknutí
 • příčina smrti -> hemoragický šok + kontuze mozku
  • může být i zánět – rána do hlavy -> hnisavá meningitida
 • vraždy – časté, nejčastěji hlavy
 • sebevraždy – sebepoškozování (pojistka), jinak výjimečně (duševně choří)
 • náhody – ztrátová zranění, nejčastější

bodné rány

 • proniknutí ostrého hrotnatého předmětu do těla ve směru jeho dlouhé osy
 • důležitý vbod – dá se usoudit na charakter bodné zbraně
 • bodný kanál -> nelze určit délku nástroje, může být kratší i delší (velká síla)
 • výbod -> není častý, na končetinách
 • příčina smrti
  • hemoragický šok – vnitřní krvácení
  • poškození důležitých orgánů
  • vážné zánětlivé komplikace (břicho – sterkorální peritonitida)
 • vražda -> časté, není typický nález, přes oděv, typické znaky při sebeobraně
 • sebevraždy -> obnažená místa, přední oblast hrudníku, zkusmé povrchní *nábody -> časté, málokdy komplikace
Personal tools