Akademický slovníček

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Na tomto místě bych především pro nové členy akademické obce osvětlil některé důležité pojmy, aby se necítili tak ztracení. :-)

Obsah

Rektorát

Rektorát je řídící strukturou celé univerzity. Pod něj spadají jednotlivé fakulty. V čele rektorátu (a tím pádem i celé univerzity) stojí rektor, k ruce má několik prorektorů (kteří mohou mít na starosti různé další oblasti - např. sociální záležitosti studentů, mezinárodní spolupráci etc.).

Děkanát

Děkanát je v podstatě vedením fakulty. V jeho čele stojí děkan ("šéf" celé fakulty). Opět existují proděkani (např. pro studijní záležitosti, pro vědu a výzkum...).

Fakulta

Fakulta je součástí univerzity. Třeba na Karlově univerzitě existuje několik lékařských fakult, právnická fakulta, přírodovědecká, etc. Lékařské fakulty jsou obvykle tvořeny ústavy a klinikami (na medicíně celkem vzácně se vyskytují také katedry).

Imatrikulace

Při imatrikulaci skládáte slib, ve kterém slibujete... no, teď už vlatně po těch letech ani nevím co. :-) Snad že budete loajální k univerzitě a k fakultě, že se budete chovat slušně a nebudete zlobit maminku... :o) Je to velká ceremonie, která se v případě studentů fakult Univerzity Karlovy koná ve velkém salu Karolina. Skládá jí celý ročník najednou, tudíž už se tam kromě akademických funkcionářů a studentů prvního ročníku moc dalších lidí nevejde, takže rodiče radši zanechte doma.

Promoce

Promoce je slavnostním zakončením strastiplné studijní pouti. V případě 2. lékařské fakulty vždy promují 2 kruhy najednou, tudíž už se do Karolina vejdou i jejich rodiče a můžou si tak tyto slavné okamžiky naplno vychutnat i se svými ratolestmi.


Zajímá vás nějaký další pojem, který tu není? Nebo se chcete sami o něčem rozepsat? Nic vám nebrání... :-)

Personal tools