Akutní akustické trauma

Z Medik.cz - portálu pro mediky

trauma vzniklé třeskem

  • náhlý zvuk, vysoké frekvence (4kHz) -> výstřel z ruční zbraně, kov o kov
  • déletrvající zvuk vysokých frekvencí -> okružní pila, vysoký hvizd v telefonním sluchátku
  • zvukový tlak dosáhne vrcholu dříve než se uplatní ochranný stah středoušních svalů
  • nepřímý metabol. efekt na mikrocirkulaci (spazmus větví a.labyrinthi)
  • krátká pronikavá bolest v uchu, zalehnutí, tinnitus
  • Th: vazodilatancia v infuzi, barokomora s přetlakem, spontánní restituce možná

detonační trauma

  • tlaková vlna (exploze, výstřel z děla), poškozuje se převodní ústrojí (perforace bubínku, poškození řetězu kůstek)
  • prudká bolest v uchu, zhoršení sluchu, krvácení, závrať (při vražení třmínku do vestibula)
  • Th: sterilní překrytí perforace, při větším poškození tympanoplastika
Personal tools