Akutní laryngotracheobronchitis u dětí

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • pseudocroup, virový původ, přes den mírná teplota, pokašlává, v noci hlasitý štěkavý kašel, inspirační stridor, většinou nebývá porucha fonace, 2-3 rok, subglotický edém (laryngitis subglotica), záchvatovitě vzniklé dušení
  • Th: i.m. kortikoidy, rychle to ustoupí, dává se do vlhkého stanu, do 18 °C, zvlhčený kyslík, event. intubace
Personal tools