Akutní středoušní zánět u kojenců

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • u každého 1-2 otitidy za život
 • faktory vzniku
  • krátká, relativně široká ET
  • adenoidní vegetace – ohnisko infekce, překážka ventilace
  • hypogamaglobulinemie – 3. měsíc, sklon ke generalizované infekci
  • pneumatický systém – na počátku vývoje, zánět->útlum pneumatizace
 • etiologie -> 90% ET, hematogenně (exantematická onemocnění), traumaticky perforovaný bubínek
 • pneumokok, hemofil
 • o.m.a. simplex (non suppurativa, viry) X o.m.a.suppurativa (manifesta, latens)
 • dle lokalizace -> mezotympanická, epitympanická (prog.závažnější)
 • o.m.a.s.m. -> bolest ucha, nedoslýchavost převodního typu, horečka, neklid, nauzea, zvracení, průjmy
  • stadia -> tubární okluze, praesuppurace (3-8 dní), suppurace (vyklenutý bubínek, paracentéza nebo spontánní perforace), resoluce (2-4 týdny)
  • dif.dg: zánět zvukovodu, chronický SUZ, prořezávaní zubů, faryngitida, abscedující parotitida
 • o.m.a.s.l. -> na bubínku bledá infiltrace, sekret s převahou hlenu, střídavě ustává a znovu objevuje
  • může se kriticky zhoršit -> náhlý vzestup teploty, bolest hlavy a ucha, celkový špatný stav, spojeno s propagací zánětu do bradavkového výběžku
Personal tools