Aminokyseliny

Z Medik.cz - portálu pro medikyKlasifikace aminokyselin

Aminokyseliny můžeme dělit podle různých kritérií...

Podle afinity k rozpouštědlům
Nepolární Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met, Phe, Trp
Polární Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Glu
Podle tvorby kyselin/bází
Bazické Lys, Arg, His
Kyselé Asp, Glu
Podle schopnosti lidského organismu si dané AK tvořit
Esenciální Val, Leu, Ile, Met, Phe, Thr, Lys, Trp, Arg, His
Semiesenciální Arg a Cystein - potřebné pouze u dětí,
His - v závislosti na věku a zdravotním stavu

Mnemotechnické pomůcky:

Metoda (Met) Letální (Leu): Lísavá (Lys) Fena (Phe) Trhala (Thr) Trpícímu (Trp) Invalidovi (Ile) Varle (Val)

V anglicky mluvících zemích se údajně používá toto:

PVT TIM HALL - jako "Private Tim Hall" (private znamená vojín) Phenylalanine, Valine, Tryptophan; Threonine, Isoleucine, Methionine, Histidine; Arginine, Lysine, Leucine

Další dělení podle R řetězce
Alifatické Gly, Ala, Val, Leu, Ile
S OH skupinou Ser, Thr, Tyr
S atomy síry Cys, Met
S kyselou skupinou
nebo jejím amidem
Asp, Asn, Glu, Gln
S basickou skupinou Arg, Lys, His
S aromatickým jádrem His, Phe, Tyr, Trp
Iminokyselina Pro
Personal tools