Systema nervosum autonomicum

Z Medik.cz - portálu pro mediky

(Přesměrováno z Autonomní nervový systém)

Autonomní nervový systém (ANS, lat. systema nervosum autonomicum) je součástí nervové soustavy. Dělí se dělí na dvě části - sympatikus (pars sympathica) a parasympatikus (pars parasympathica). Z fylogenetického hlediska sympatikus je přípravou k boji (a nebo útěku) - z toho lze lehce odvotit většina funkcí (aby takový pračlověk mohl utíkat, nebo se prát s mamutem, potřeboval maximální zásobení svalů kyslíkem a nepotřeboval zrovna třeba trávit. Zvýšení objemu krve dostupného svalům zajistila například vazokonstrikce splanchnické oblasti, zvýšení srdeční frekvence a tím i srdečního výdeje, rozšíření bronchů (oxygenace krve), zvýšení krevního tlaku, etc. Naopak parasympatikus dominoval po lovu, když pračlověk seděl v jeskyni nad kýtou z mamuta nebo nějakou pečenou ještěrkou - zvýšila se sekrece žaludečních šťáv, zvýšila se inenzita peristaltiky a maximálně se prokrvila splanchnická oblast. Dále u ANS můžeme rozlišovat sensitivní a motorickou část, s tím že motorickou část nemůžeme ovlivnit vůlí. Motorická část inervuje:

 • vegetativní ganglia (tzv. pregangliová vlákna)
 • hladké svalové buňky
 • příčně pruhovaná svalovina srdeční
 • žlázy

Základní rozdíly mezi sympatikem a parasympatikem

Sympatikus Parasympatikus
 • thorakolumbální segment
 • těla neuronů v columnae laterales míchy a paravertebrálních gangliích
 • 2 mediátory:
  • pregangliový: acetylcholin
  • postgangliový: noradrenalin (norepinefrin)
 • kraniosakrální segment
 • těla neuronů jsou lokalizovaná v CNS (v blízkosti jader některých hlavových nervů) a v sakrální části míchy
 • ganglia blízko cílového orgánu nebo intramurálně
 • 1 mediátor: acetylcholin


Účinky sympatiku a parasympatiku

Sympatikus Parasympatikus
metabolismuskatabolismus (rozklad)anabolismus (syntéza)
teplotazvýšenísnížení
srdcepozitivně chronotropní (↑ frekvence)negativně chronotropní (↓ frekvence)
koronární tepnydilatace (rozšíření)konstrikce (zúžení)
krevní tlakhypertenzní (zvýšení)hypotenzní (snížení)
bronchydilatacekonstrikce
svalstvo trávicí trubiceútlum peristaltikyzvýšení peristaltiky
žlázy trávicí trubicesnížení sekrecezvýšení sekrece
svěrače - hladké svalykonstrikcedilatace
žlučníkkontrakce, ↓ sekrece žlučirelaxace, ↑ sekrece žluči
produkce moči
močový měchýřkontrakce sfinkterů
relaxace m. detrusor
relaxace sfinkterů
kontrakce m. detrusor
pupilamydryáza (rozšíření zornic)mióza (zúžení zornic)
oční víčkaširoce otevřená (mm. tarsales)přivřená
sekrece potu↑ (řídký pot) 
sekrece slin↓ (husté sliny)↑ (řídké sliny)
genitálvazokonstrikce, ejakulace, sekrece glandulae vestibulares majores, kontrakce (děloha, vejcovod, ductus deferens, glandulae vesiculosae, prostata)vazodilatace
náplň erektilních těles (corpora cavernosa penis seu clitoridis)
Personal tools