Branchiogenní píštěl a cysty

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • píštěl -> „laterální“, abnormální kanálek, zevně se otvírá po straně krku, navnitř ústí do sinus tonsillaris
    • perzistencí části druhé faryngové štěrbiny a druhé faryngové výchlipky
    • probíhá podkožím, m. platysma, mezi ACE a ACI
  • cysty -> zbytky sinus cervicalis a/nebo 2. a 3. FŠ, pod úhlem mandibuly, podél předního okraje MSCM, pozorovány i v příštítném tělísku
    • projeví se zvětšováním (hromadění tekutiny a deskvamované ept výstelky)
Personal tools