Centrální serózní chorioretinopatie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • drobná ablace pigmentového epitelu → tekutina z choriokapilaris proniká mezi listy sítnice → elevace makulární oblasti
  • zejména mladí muži 20-40 let, zejména jaro a podzim; vyvolání nemoci stresem
  • vízus lehce snížen, relativní centrální skotom, metamorfopsie (zkreslení), mikropsie (předměty se jeví menší), zpomalené zotavení po oslnění
  • důležitá je fluorescenční angiografie v diagnostice - hyperfluorescenční místo prosakování
  • k upravení dojde za několik týdnů i samovolně
  • časté recidivy, může klesnout zraková ostrost
  • Rx: při dlouhém trvání pomůže koagulace prosakujícího místa argonovým laserem (pokud to není přímo v centru makuly)
Personal tools