Chronická myeloidní leukémie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • typický je Ph (Filadelfský chromozóm) - t(9;22) se vznikem fúzního genu BCR-ABL a proteinu s funkcí tyrozinkinázy

některé klinické známky:

  • mírná anémie + hypermetabolizmus (z velkého obratu buněk) → únavnost, slabost, úbytek na váze, anorexie
  • tahavé pocity na břiše ze splenomegálie, prípadně náhlá bolest v levém horním kvadrantu z infarktu sleziny


  • po zhruba 3 letech nastává u 50% pacientů přechod do akcelerované fáze - zhoršuje se anémie, trombocytopénie, může být bazofílie
  • pak do 6-12 měsíců přechod do blastické krize - podobná akutní leukémii
  • u zbylých 50% dochází ke krizi bez akcelerované fáze


  • použití léků tlumících BCR-ABL kinázu → hematologická remise u 90% pacientů - nedojde ale k vymýcení klonu → nemusí zabránit přechodu do blastické krize
  • pacienti zpočátku v blastické krizi odpovídají na tuto léčbu, brzo se ale vrací refrakterní choroba
  • řešením je alogenní transplantace, nejlépe v stabilní fáze

(podle Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 7th Edition)

Personal tools