Cystická fibróza

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • geneticky podmíněné onemocnění s přítomností abnormálně vazkého sekretu všech exokrinních žlaz
 • AR dědičnost (autozomálně recesivní)
 • mutace 7. chromozomu - CFTR gen
 • incidence 1:2000
 • porucha transportu aniontů, hlavně chloridů (dále Cl-) při transportu buňkou
  • nemoc. buňka - Cl- se nesekretuje do lumina (s tím nejde i voda) - sekret vazký a hustý
  • potní žlázy - slané děti
 • vazký sekret - inspizace - obstrukce v pankreatu - dilatace acinů - cysty - atrofie exokrin. složky pankreatu + doprovázena intersticiální fibrózou = pankreatofibróza
  • ve fibrózní tkáni jsou rozptýlené Langerhansovy ostrůvky a exokrinní tkáň vymizela
 • klin.:
  • malabsorpce (chybí enzymy)
  • nerozpouští se tuky - steatorea, hypovitaminóza A, D, E, K
  • mekoniový ileus u novorozenců
  • cholestáza
  • mužská sterilita (vazký sekret v semen. váčcích)
  • nekrózy myokardu
  • plicní změny - zadržení sekretu vede k metaplazii, bronchitidám - bronchiektázie - sekundární infekce
 • symptomatická léčba - tranplantace plic
Personal tools