Důkaz smrti, určení doby smrti

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • trvalá zástava tepu a dechu, posmrtné změny, Tonelliho příznak (tlakem deformujeme zornici, nejde u utopených, glaukomu a někdy oběšených)
  • v časných hodinách dle rozvoje posmrtných změn, hlavně chladnutí těla
  • Henssgeho nomogram (teplota těla, okolí, hmotnost), rozsah ztuhlosti
  • různá vývojová stádia hmyzu, stupeň natrávení v žaludku, zbarvení trávy pod tělem
Personal tools