Dakryocystitis, dakryoadenitis

Z Medik.cz - portálu pro mediky

dakryocystitis

 • -> zánět slzného vaku, při kostní hypertrofii,dystrofii, edém, zánět sliznice
 • akutní
  • děti, resp. >40 let, více ženy
  • vznik na podkladu překážky odtoku slz slzovodem (vrozeně, výchlipka, kamínek, trauma, chirurgie v okolí); hromadění + infekce (St. aureus, streptokoky, H. influenzae, proteus, kandida
  • silné bolesti při tlaku vaku na nervy
  • slzení + sekrece; zduření, edém, zarudnutí, bolest + celkové projevy, možná perforace kůže, odtok přes v.angularis do sinus cavernosus, riziko trombózy; závažný je přechod do orbity
  • Rx:
   • ATB lokálně i celkovo; absces => incize + drenáž
   • sondáž, průplachy v akutní fázi NE!!
   • po akutní fázi možné chirurgické řešení
 • chronická
  • většinou postupný vznik
  • slzení + zduření, při zatlačení hlen nebo hlenohnis
  • u litiázy proměnlivý stav (zlepšení, zhoršení)
  • Rx:
   • konzervativní je dlouhodobě málo efektivní; průplachy jen dočasné zlepšení; třeba odstranit překážku
   • konečné řešení - dakryocystorinostomie
 • ukázky dakryocystitid (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/D/D054.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)

dakryoadenitis

 • dosti vzácná
 • akutní ->
  • typicky děti a mladí, jednostranná
  • virová/bakteriální/iná
  • zduření pod zevní třetinou horního víčka (esovité prohnutí), bolest, zarudnutí, slzení, někdy diplopie (zevní přímý), při stafylokokových nebo celkových onem., poranění a zanesení infekce
  • Rx: virová => studené obklady, analgetika; bakteriální => ATB místně i celkově podle citlivosti; absces => incize + drén
  •  !!! ne biopsie !!! => častější výskyt recidiv/metastáz v případě nádoru
 • chronická ->
  • typicky oboustranná
  • nebolestivé, tužší zduření, často v rámci systémových nemocí; Sjögren sy, Mikuliczův sy (= nebolestivé zduření slzné žlázy a slinných žláz), Hodgkin
  • biopsie, léčba zákl. onem.
 • ukázka dakryoadenitidy (http://dro.hs.columbia.edu/op3/dacryoadenitis2b.jpg) z Columbia University (http://dro.hs.columbia.edu/index.htm)
Personal tools