Diagnostika tumorů dle antigenů

Z Medik.cz - portálu pro mediky

AntigenNormální tkáňTumory
Cytokeratinepitel, mezotelepiteliální tumory, mesoteliom, epiteloidní sarkom, synoviální sarkom etc.
Epiteliální membánový Agepitel, perineuriumepiteloidní sarkom, synoviální sarkom, perineurinom etc.
Desminsvalstvo – kosterní, srdeční a hladkénádory kosterní, srdeční a hladké svaloviny
Aktindtto, myofibroblastydtto, fibromatosy, fibrosarkom, maligní fibrózní histiocytom
Vimentinmesenchymální tkáňvětšina mesenchym. nádorů
Faktor VIIIendotelvaskulární nádory (ben. i maligní)
S – 100 proteinSchwann. bb., glie, chondrocyty, lipocyty, kosterní svalstvo, makrofágy etc.nádory nerv. tkáně (ben. i maligní), chondromy, chondrosarkomy, lipomy, liposarkomy. melanomy etc.
Personal tools