Doporučená literatura/Klinická propedeutika

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • Klener: Vnitřní lékařství I. Propedeutika (Galén (http://www.galen.cz/idistrik/obchod/titdetail.php?titul_id=64)) - v současné době asi nejlepší učebnice propedeutiky, nenechte se zmást od asistentů, kteří ani nevědí, že vyšla a jediné, co vám umí doporučit, je Chrobák (viz dále)
    • v desetidílné sadě skript Vnitřní lékařství je tato kniha sice vyprodaná, ale v říjnu 2006 vyšla samostatně pod názvem Propedeutika ve vnitřním lékařství, opět v Galénu, obsahově je to úplně to samé
  • Chrobák: Propedeutika vnitřního lékařství - je v ní asi nejlépe popsána "poklepologie a šelestologie", a ale zase spoustu věcí v ní nenajdete (Grada (http://www.grada.cz/katalog/kniha/propedeutika-vnitrniho-lekarstvi/)). Poslední vydání je doplněné o testy.
  • Josef Marek, Zdeněk Kalvach, Petr Sucharda a kol.: Propedeutika klinické medicíny (Triton (http://www.triton-books.cz/book.asp?bookid=296) 2001) - tlustá modrá kniha s tvrdým obalem; myslím, že studenti sa z ní primárně neučí; kromě jiného obsahuje i informace o různých etických, právních a společenských aspektech; vhodná hlavně jako doplňěk (některé informace chybí)
  • Zelenková et al.: Příručka interní propedeutiky - propedeutika od motolských autorů... naleznete jí také online: http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/interna/index.htm Velmi stručná, ale v elektronické podobě obsahuje alespoň docela pěkné obrázky
  • Špinar et al.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí, Grada

Pediatrická propedeutika

  • Lebl et al.: Preklinická pediatrie

Chirurgická propedeutika

  • Zeman et al.: Chirurgická propedeutika - alias "vajíčko" (na obálce knihy je červenou nití sešité vejce)
Personal tools