Doporučená literatura/Ošetřovatelství

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • Šamánková, L. : Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult
    • Na zápočet v zimním semestru nepotřebujete ani tohle ani nic jiného.

(Nepovinné):

  • Nejedlá, M. : Ošetřovatelství III/1, III/2
  • Kozierová, B. : Ošetroveteĺstvo
Personal tools