Doporučená literatura/První pomoc

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • Kol.: Příručka první pomoci (přel. Dvořáček)

(Nepovinné):

  • Dvořáček, I.: Akutní medicína
  • Dvořáček, I.: První pomoc
  • Cvachovec, K.: Neodkladná resuscitace
Personal tools