Embolie a infarkt plic, edém plicní

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Plicní embolie

 • zavlečení pohyblivého předmětu (embolu - vmetku) do plicního řečiště
 • dle typu embolu:
  • tromboembolie
  • vzduchová
  • tuková
  • celulární (plodová voda)
 • embolie:
  • sukcesivní - opakovaná (pomalu vzniká plicní hypertenze)
  • submasivní
  • masivní - reflexně nastává vasokonstrikce a bronchokonstrikce - kardiogenní šok


 • nekonstatním následkem je plicní infarkt


Plicní edém

 • hromadění tekutiny v intersticiu
 • edém:
  • intersticiální
  • alveolární

Hemodynamický

  • venostatický - při selhávání levé komory srdce
  • hypoproteinemický - proteinurie, hepatopatie

Cytotoxický

 • při sepsi (membrána kapilár je zničena)
 • při vdechnutí toxických plynů
 • v 1. fázi rozvoje ARDS


 • mikro - růžová tekutina, méně alveolů se vzduchem
 • makro - plíce nevzdušné, těžké, vlhké, tmavočerveně zbarvené


Plicní infarkt

 • ischemie, v důsledku nedostatečného přívodu živin a kyslíku do postižené tkáně, vzniká za překážkou
 • plicní tkáň má dvojí arteriální zásobení - nekróza za embolem:
  • nevznikne vůbec
  • je neúplná
  • anatomicky menší rozsah než by odpovídal
 • vyvine se na závislosti se souběžnou srdeční nedostatečností (ta vyřazuje možnost podpůrné oxygenace tkáně cestou bronchiálních tepen)
 • zprvu je hemoragickou nekrózou (subpleurální, častěji dolní laloky)
 • na pleuře bývají fibrinové nálety
 • v delším časovém sledu se infarkt odbarvuje a jizví, může být infikován - infarktová pneumonie nebo hnisavě kolikvuje (drobné subpleurální abscesy - embolizace infikovaných trombů v rámci periferní septikopyemie)
Personal tools