Fertilizace a rýhování vajíčka

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • cesta spermie:
  • spermie prostupuje mezi folikulárními buňkami corona radiata
  • proniká do zona pelucida
  • po dosažení oolemy vajíčka s ní splývá plazmalema spermie splývá
  • spermie bez plazmalemy se přemístí do cytoplazmy sekundárního oocytu
 • akrozomální reakce - shluk spermií okolo vajíčka hlavičkami dovnitř
 • kortikální reakce - oolema se stává nepropustnou pro další spermie (oocyty zárodku se zastaví v diploténu I. meiózy, pokračují v pubertě - těsně před ovulací je dokončeno I. zrací dělení (vznikne oocyt 2. řádu a 1. pólové tělísko), zastaví se v metafázi II. meiotického dělení – to se dokončí až po oplození)
 • v oocytu se dokončí 2. meiotické dělení – zralé vajíčko + 2. pólové tělísko
 • jádro vajíčka = samičí prvojádro; jádro spermie se dekondenzuje v měchýřkovité samčí prvojádro – v obou jádrech dojde k replikaci DNA
 • obaly prvojader se rozruší, ženské a mužské prvojádra splynou, jejich chromozomy se promísí – diploidní zygota – mitotickým dělením = rýhováním se rozdělí na 2 blastomery
 • dělení pokračuje – 16buněčné stadium = morula (3 dny po oplození)
 • morula vstupuje do děložní dutiny – přeměna v blastocystu
Personal tools