Fraktury orbity

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • často při nárazu předmětu většího než průměr orbity
 • zejména spodní a mediální stěna orbity
  • projevy:
   • krvácení, edém, podkožní emfyzém víčka
   • parézy n. infraorbitalis
   • hematom orbity, edém, uskřinutí svalů, enoftalmus -> diplopie
  • Rx:
   • ATB; v případě emfyzému zabránit smrkání + dekongestiva
   • chirurgie - v případě, že po odeznění otoku trvá enoftalmus >2 mm, resp. fraktura je větší než polovina spodiny s uskřinutím a diplopií
 • zlomeniny stropu
  • fraktury os frontale, stěn sinus frontalis, až oblast canalis opticus
  • ohrožení n. opticus + mozkové poškození
 • nazoorbitální zlomeniny
  • náraz do střední části obličeje -> skelet nosu, cellulae ethmoidales, porušení slzních cest
 • zlomeniny arcus zygomaticus
  • zygomatikomaxilární komplex
 • hydraulické (blow-out) zlomeniny
  • prolomení spodiny a prolaps části obsahu orbity do dutiny ("kapka" na RTG)
  • případně štěrbinovitá zlomenina rovnoběžná s canalis infraorbitalis
  • může dojít i k spontánnímu uvolnění uskřinutých svalů
 • vždy třeba testem pasivní dukce (trakční test) vyloučit uskřinutí okohybních svalů
Personal tools