Ganglion pterygopalatinum

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • ve fossa pterygopalatina, proti foramen sphenopalatinum, pod n. maxillaris, asi 50 000 parasympatických neuronů, většinou cholinergních

Aferentace

 • radix parasympathica: ncl. salivatorius -> n. facialis -> n. petrosus major -> n. canalis pterygoidei (spoj. se symp.) -> gangl. pterygopalatinum
 • radix sympathica: plexus caroticus internus -> n. petrosus profundus -> canalis pterygoideus -> n. canalis pterygoidei (po spojení s parasympatickým n. petrosus major) -> ganglion pterigopalatinum - symp. vlákna jen prochází
 • radix sensitiva: rr. nasales a nn. palatini -> prochází gangliem -> nn. pterygopalatini (rr. ganglionares) -> n. maxillaris

Eferentace

 • rr. nasales posteriores superiores laterales et mediales -> foramen sphenopalatinum -> cavitas nasi (septum, zadní část boční stěny)
  • n. nasopalatinus (větev z rr. nas. post. sup. mediales) -> canalis incisivus -> sliznice přední části patra
 • n. palatinus major -> canalis palatinus major -> foramen palatinum majus -> sliznice tvrdého patra
 • nn. palatini minores -> canales palatini minores -> foramina palatina minora -> sliznice měkkého patra
 • rr. nasales posteriores inferiores - oddělují se od n. palatinus major (v canalis palatinus major) -> cavitas nasi -> sliznice dolní skořepy a dolního a středního průchodu
 • ncl. salivatorius superior -> n. facialis -> n. petrosus major -> n. canalis pterygoidei -> ganglion pterygopalatinum -> rr. nasales palatini et rr. pterygopalatini -> žlázy dutiny nosní a patra; přes ramus communicans cum nervo lacrimali až ke glandula lacrimalia
 • rr. orbitales -> fissura orbitalis superior -> spojují se s n. ethmoidalis posterior (sinus ethomidales posteriores et sinus sphenoidalis); symp. složka pro m. orbitalis
Personal tools