Ganglion submandibulare

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • vřetenovité, u n. lingualis, při horním okraji gl. submandibularis

Aferentace

  • radix parasympathica: ncl. salivatorius superior -> n. facialis -> chorda tympani -> n. lingualis -> ganglion submandibulare
  • radix sympathica: z plexus arteriae facialis -> gangliem jen prochází
  • radix sensitivia: prochází a pokračují do n. lingualis

Eferentace

  • rr. glandulares -> podčelistní a podjazykové žlázy (parasymp.)
  • spojky do n. lingualis -> drobné žlázky jazyka
Personal tools