Genom

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Genom je souhrn veškeré dědičné informace daného organismu, která je uložena v DNA (v případě RNA virů pak v RNA). Termín byl poprvé použit profesorem botaniky Hansem Winklerem z Hamburku a šlo o spojení tehdy známých slov "gen" a "chromosom". Jinak řečeno je to také kompletní sekvence jedné sady chromosomů (tedy jaderné DNA), ale do genomu patří i DNA z dalších organel (typicky mtDNA - mitochontriální DNA). Genom zahrnuje jak kódující sekvence (geny), tak sekvence nekódující.

Genom některých organismů už byl zčásti nebo i kompletně sekvenován a dán k dispozici prostřednictvím internetu. Do těchto databází jsou stále přidávány nově získané Pro přístup k těmto informacím se používají takzvané genomové browsery (browse je anglický termín, používaný třeba také ve smyslu brouzdat nebo prohlížet - koneckonců skoro každý dnes zdá "internetové browsery" - tak s těmi genomovými můžete "brouzdat" po genomu).

Existují tři hlavní genomové databáze. GeneBank (USA), DDBJ (DNA Databank of Japan) a evropská databáze Ensembl. Laboratoře z celého světa mohou zasílat nově získané sekvence do těchto databází. Ty se navíc každodenně synchronizují, tudíž ve všech třech by měly být ty nejaktuálnější informace. Každá ale nabízí trochu jiné rozhraní přístupu k datům.

Zde je několik adres, na kterých můžete začít "brouzdat"...

Personal tools