Glasgow Coma Scale

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Glasgow Coma Scale (GCS) se používá pro hodnocení stavu pacientů v kómatu. Bodově se hodnotí se otevírání očí, motorická a verbální reakce (spontánní, na výzvu, na algické podněty). Součet všech bodů může nabývat hodnot 3-15.

Otevírání očí
4 spontánní
3 na výzvu
2 na algický podnět
1 neotevírá
Motorické projevy
6 uposlechnutí příkazů
5 lokalizace bolesti
4 uhýbání od algického podnětu
3 dekortikační (flekční) rigidita
2 decerebrační (extenční) rigidita
1 žádná reakce
Verbální reakce
5 pacient orientovaný a konverzuje
4 pacient dezorientovaný či zmatený, ale komunikuje
3 neadekvátní či náhodně volená slova, žádná smysluplná konverzace
2 nesrozumitelné zvuky, mumlání, žádná slova
1 žádné verbální projevy

Klasifikace typu kómatu dle GCS

GCS kóma
8 a méně těžké kóma
9-12 střední
13 a více lehké


Reference: Teasdale G., Jennett B.: Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. Volume 2. 1974. p. 81-84. (PubMed ID: 4136544 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=4136544))

Personal tools