Hairy cell leukémie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • tvoří asi 2% leukémií
 • zejména muži středního věku kavkazské rasy
 • M:F = 4:1
 • název podle vzhledu nádorových buněk - jemné vláskovité výběžky - nejlíp vidět ve fázovém kontrastě

Klinika:

 • projevy zejména jako následek infiltrace kostní dřeně, jater a sleziny
  • splenomegálie - nejčastější a někdy jediný fyzikální projev
  • hepatomegálie - méně častá a ne tak výrazná
  • lymfadenopatie - zřídkavá
 • pancytopénie u >50% pacientů
  • jako důsledek selhání kostní dřeně a sekvestrace ve slezině
  • u 1/3 se projeví infekcemi - zvýšeně taky atypické mykobakteriální infekce
 • většinou indolentní průběh
 • velmi dobře citlivé na chemoterapii => dlouhotrvající remise

(podle Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th Edition)

Personal tools