Hlášky a "citáty" z Funkční anatomie člověka

Z Medik.cz - portálu pro mediky

V učebnici anatomie s názvem Funkční anatomie člověka jsou pro pobavevní čtenářů jednotlivé kapitoly prokládány různými citáty. Pobavte se i vy... V závorce je uvedeno číslo strany.

Úvod (9)

Tvar je vždy odrazem funkce.

Ruffini, 1925

1 Úvod do studia funkční anatomie (11)

1.1 Anatomie a metodika studia anatomie (12)

Požadovat, aby si někdo zapamatoval vše, co četl, je jako požadovat, aby v sobě nosil to, co kdy snědl. Z toho žil tělesně a z noho duševně a stal se prostřednictvím toho tím, čím je.

Artur Schopenhauer, 1788-1860

1.2 Pracovní metody anatomie (15)

Cokoliv lze rozdělit na tolik dílů, kolik je Vám libo.

zákon libovolného dělení

1.3 Anatomické názvosloví (19)

Co je v závorkách, to se může zapomenout.

Seegerův výrok

1.4 Orientace na lidském těle (23)

Jedinou nedokonalostí přírody je člověk.

Bucklyho zákon.

1.5 Analýza pohybu (30)

Přivést koně k vodě, to dokáže každý, ale přimět ho, aby si zaplaval naznak -- to už je něco!

Dylevského základní zákon kineziologie

1.6 Variabilita těla a typologie (32)

Zblízka nic nevypadá tak dobře jako z dálky.
Anebo - z dálky nic nevypadá tak dobře jako zblízka.

Murphyho zákon pozorování

2 Pohybový systém - opěrná a nosná část (37)

2.1 Funkční anatomie pojiva (39)

Pokud v textu nerozumíte nějakému slovu, nevěšte hlavu. Text dává smysl i bez něho. Jestliže text nedává bez tohoto slova smysl, nedával by ho ani s ním.

Cooperův zákon

2.2 Kostra (56)

Kostra je trošku chudák. Kostra dře od rána do noci a nosí všechno, co dělá člověka člověkem.

František Nepil, 1929-1995

2.3 Kostní spoje (67)

Nejdůležitějším posláním kloubů je třídění lidstva. Klouby neúprosně a cynicky dělí lidi na pouhé dvě skupiny: na mladé a staré.

František Nepil, 1929-1995

2.4 Axiální systém (81)

Když pitekantropus zpozoroval, že nemá ocas, strašně se rozčílil. Nechápal, že je pánem světa. Jeho žena, mladá pitekantropka, ho sužovala výčitkami a zcela nepokrytě litovala, že si nevzala orangutana, který za ní loni v létě chodil.

I. Ilf, 1897-1937

2.5 Lebka (100)

Tvrdá je lebka. Měkký je mozek.

Roald Dahl 1916-1990

2.6 Kostra a spoje horní končetiny (134)

Anaxagoras praví: člověk je moudrý, protože má ruce.

Anaxagoras, asi 497-428 před n. l.

2.7 Kostra a spoje dolní končetiny (154)

Stonožka do smrti neupadne

japonské přísloví

3 Pohybový systém - hybná část (181)

3.1 Stavební principy (183)

Začátky všech věcí jsou nepatrné.

Marcus Tulius Cicero, 106-43 před n. l.

3.2 Funkční anatomie svalové tkáně (184)

Ze všech pohybů, které otřásají tělem a duchem zároveň, je nejzdravější smích.

Ch. W. Hufeland, 1762-1836

3.3 Anatomie kosterního svalu (188)

„Čas letí,“ zvykli jsme si říkat. Čas však není, pohybujeme se my. Talmud, 6. století n. l.

3.4 Musculi capitis - svaly hlavy (200)

Jazyk nemá kosti, ale může zlomit vaz.

Giambattista Basile, 1575-1632

3.5 Musculi colli - svaly krku (208)

Prohlížení světa je bezplatné. Platí se až za komentáře.

J. Lec, 1909-1966

3.6 Musculi thoracis - hrudní svaly (216)

Génius je jedno procento inspirace a devadesát procent transpirace.

Thomas Alva Edison, 1847-1931

3.7 Musculi abdominis - břišní svaly (219)

Být otylým není tělesná vlastnost - to je světový názor.

K. Tucholsky, 1890-1935

3.8 Musculi dorsi - zádové svaly (226)

Chcete-li vpřed, ohněte hřbet.

Reyburrovo pravidlo

3.9 Musculi membri superioris - svaly horní končetiny (231)

Pytel nezavážeš jednou rukou.

africké přísloví

3.10 Diaphragma pelvis et diaphragmra urogenitale - pánevní dno a urogenitální dno (254)

Nikomu se nepodařilo narodit beztrestně.

Lucius Annaeus Seneca, asi 4 př. n. l. až 65 n. l.

3.11 Musculi membri inferioris - svaly dolní končetiny (256)

Jdeš-li vyšlapanou cestou, dodješ k cíli jedině tehdy, opustíš-li ji včas.

G. Babler, 1901-1984

4 Trávicí ústrojí - apparatus digestorius (275)

4.1 Obecné principy funkční anatomie trávicího ústrojí (276)

Ze všech tvorů pouze člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.

John Steinbeck, 1902-1968

4.2 Orgány ústní dutiny (279)

Musíš políbit mnoho žab, abys našla prince.

Diana Spencerová, princezna z Walesu; 1961-1997

4.3 Krční a hrudní oddíl trávicího ústrojí (293)

Polovina toho, co sníme, udržuje naživu nás - druhá polovina lékaře.

staroegyptský papyrus

4.4 Břišní oddíl trávicího ústrojí (299)

Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.

Homér

4.5 Peritonaeum - pobřišnice (324)

Pamatujte si, študiosové. Prvním úkolem po každé operaci je odklizení mrtvoly.

M. Švandrlík, 1932

5 Dýchací ústrojí - apparatus respiratorius (333)

5.1 Obecné principy funkční anatomie dýchacího ústrojí (334)

Intenzita kouření některých lidí svědčí o tom, že věří v posmrtný život.

neznámý autor

5.2 Horní dýchací cesty (336)

Muž: Co bych Vám musel dát za polibek?
Žena: Chloroform!

neznámý autor

5.3 Dolní dýchací cesty (340)

Kouření patří mezi věci, kterými se člověk liší od zvířete.

H. von Moltke, 1800-1891

5.4 Funkční anatomie plic (348)

Každá cigareta má svůj filtr - plíce.

neznámý autor

5.5 Mechanika a řízení dýchání (355)

Stále ještě není rozhodnuto, zda chutná kouření více v Luhačovicích, či v tatranských léčebnách.

V. Havel

5.6 Mediastinum - mezihrudí (356)

Fonendoskop se dá využít i k tomu, aby člověk neslyšel.

L. Pecháček, 1940

6 Orgány močového ústrojí - organa urinaria (361)

6.1 Funkční anatomie ledvin (362)

Urolog je něco jako pánský gynekolog, kromě toho operuje ledviny a močové cesty.

J. Noha, 1935

6.2 Močové cesty (370)

V medicíně není snad operace, která by vykonala tolik pro trpící lidstvo jako prostatektomie.

neznámý autor

6.3 Spatium retroperitoneale - retroperitoneální prostor (378)

Každé zbytečné slovo je zbytečné.

Jára da Cimrman

7 Orgány mužského pohlavního ústrojí - organa genitalia masculina (381)

7.1 Obecné principy funkční anatomie reprodukčního systému muže (382)

Velcí se milují, malí jen množí.

Thomas Eliot, 1888-1965

7.2 Organa genitalia masculina interna - vnitřní mužské pohlavní orgány (383)

Žena miluje na muži spíše to, co není, než to, co je.

M. A. Asturias, 1899-1974

7.3 Organa genitalia masculina externa - vnější mužské pohlavní orgány (391)

Impotence je zatím stále nejlepší antikoncepční prostředek.

Ž. Petan, 1929

8 Orgány ženského pohlavního ústrojí - organa genitalia feminina (397)

8.1 Obecné principy funkční anatomie reprodukčního systému muže (398)

Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince

Voltaire, 1694-1778

8.2 Organa genitalia feminina interna - vnitřní ženské pohlavní orgány (399)

Přičinou mnohých ženských nemocí je muž.

R. Gordon, 1921

8.3 Organa genitalia feminina externa - vnější ženské pohlavní orgány (410)

Gravidita je specifická infekce, kterou přenášejí ptáci.

neznámý autor

8.4 Perineum - hráz (412)

Při porodu se tvařte inteligentně. Uvědomte si, že Váš obličej je obvykle to první, co dítě spatří.

L. Pecháček, 1940

9 Oběhové ústrojí (angiologie - systema cardiovasculare (angiologia) (413)

9.1 Obecné principy funkční anatomie oběhového ústrojí (414)

Protoplazma! Viděl jste ten fujtajbl? Vždyť ono to teče.

Jiří Voskovec, 1905-1981, Jan Werich, 1905-1980

9.2 Vasa - cévy (418)

Stárneme tak rychle, že v noci, když je ticho, slyšíme, jak nám kornatějí tepny.

Rudolf II., 1552-1612

9.3 Cor - srdce (423)

Srdce je podobné nepovedenému švestkovému knedlíku.

František Nepil, 1929-1995

9.4 Circuitus sanguinis minor - malý krevní oběh (439)

Kardiolog, sám srdce nemaje, chce je i pacientům nahradi pumpou.

V. Havel, 1923

9.5 Circuitus sanguinis major - velký krevní oběh (441)

Moderní trilogie: otylost - cukrovka - kornatění.

J. Hovorka, 1925

9.6 Venae - žíly (467)

Pacienti s nitrožilní výživou leží vždy na opačném konci chodby.

Murphyho zákon

10 Mízní soustava - systema lymphaticum (481)

10.1 Stavební komponenty mízní soustavy (482)

Nezapomeňte, že i bakterie se na nás dívají z druhé strany mikroskopu.

S. J. Lec, 1909-1966

10.2 Ductus lymphatici - hlavní mízní kmeny (483)

Kdybychom skutečně věděli, jak a z čeho je naše tělo složené, neodvažovali bychom se ani pohnout.

Gustav Flaubert, 1821-1880

10.3 Nodi lymphatici regionales - regionální mízní uzliny (485)

Bacil: Já jsem holt tichý pracovník.

Karel Čapek, 1890-1938

10.4 Anatomické základy imunity (491)

Slezina má podobnou funkci jako státní notář. Je nutná, ale přebytečná.

K. Kraus, 1874-1936

11 Nervový systém - systema nervosum (497)

11.1 Obecné principy funkční anatomie nervového systému (499)

Soudím, že pánbůh, tvoříce člověka, silně přecenil své schopnosti.

Oscar Wilde, 1856-1900

11.2 Medulla spinalis - mícha (503)

Vojenskými záležitostmi jsem vždy hluboce opovrhoval. Když vidím člověka, kterému dělá potěšení pochodovat v šiku při muzice, říkám si, že svůj velký mozek obdržel omylem - úplně by mu stačila mícha.

Albert Einstein, 1879-1955

11.3 Systema nervosum periphericum - periferní nervový systém (512)

Náplní práce neurologa je zkoumání, zda člověk, pošimrán na určitém míste, zacuká svým svalem na docela jiném místě, kde by to nikdo, až na neurologa, nečekal.

M. Urban, 1940

11.4 Systema nervosum autonomicum - autonomní nervový systém (551)

Žaludeční vředy jsou nakažlivá choroba. Ti, kteří je již mají, dělají je druhým.

D. Radoviae, 1922-1984

11.5 Organum visus - zrakové ústrojí (564)

Kdo má trn v oku, toho už nezajímá budoucnost anglického loďstva.

H. Michaux, 1899-1985

11.6 Organum vestibulocochleare - rovnovážné a sluchové ústrojí (571)

Bolesti ve středním uchu? Mimochodem, věříte ve střední ucho? Když si představím uprostřed hlavy podobný ucho, jako máme po stranách, připadá mi to absurdní.

Jiří Suchý, 1931

11.7 Truncus ecephalicus - mozkový kmen (583)

Duše je orgán, s kterým jsem se při svých anatomických pracech nesetkal.

George Bernard Shaw, 1856-1950

11.8 Cerebellum - mozeček (594)

Fyziolog vám objasní, proč žába mozeček prakticky nepotřebuje, kdežto člověk většinou ano.

M. Urban, 1940

11.9 Diencephalon - mezimozek (599)

Je masochismus neschopnost prožívat rozkoš jinak než jako bolest, nebo schopnost získat rozkoš i z bolesti?

K. Kraus, 1874-1936

11.10 Telencephalon - koncový mozek (604)

Mozek je aparát, jehož pomocí si myslíme, že myslíme.

J. Tuwim, 1894-1953

12 Kožní systém - integumentum commune (633)

12.1 Funkční anatomie kůže a kožních orgánů (634)

Kosmetika se zabývá péčí o kůži do té doby, než se do toho vloží kožní lékař.

V. Havel, 1923


Rejsřík (641)

Zde už bohužel žádný citát nebyl. :-)


Personal tools