Nervi craniales

Z Medik.cz - portálu pro mediky

(Přesměrováno z Hlavové nervy)

Hlavové nervy vychází narozdíl od spinálních nervů z mozkového kmene. U člověka jich existuje 12. První dva z nich nejsou nervy v pravém slova smyslu, ale jedná se o součást mozku.

  I. Nervi olfactorii (čichový nerv)
 II. Nervus opticus (zrakový nerv)
 III. Nervus oculomotorius (okohybný nerv)
 IV. Nervus trochlearis (kladkový nerv)
  V. Nervus trigeminus (trojklaný nerv)
   V1 Nervus ophtalmicus
   V2 Nervus maxillaris
   V3 Nervus mandibullaris
 VI. Nervus abducens (odtahovací nerv)
 VII. Nervus facialis (lícní nerv)
VIII. Nervus vestibulocochlearis (nervus statoacusticus; rovnovážný a sluchový nerv)
 IX. Nervus glossopharyngeus (jazykohltanový nerv) \
  X. Nervus vagus (bloudivý nerv)          |- postranní smíšený systém
 XI. Nervus accessorius (přídatný nerv)       /
 XII. Nervus hypoglossus (podjazykový nerv)

Všechny hlavové nervy pohromadě

Použité materiály:

 • Funkční anatomie člověka (Dylevský, Druga, Mrázková)
 • Anatomie 3 (Čihák)
 • Anatomický obrazový slovník (Feneis)
Personal tools