Hluchota, hluchoněmost

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • v období vývoje řeči těžká sluchová vada, ne jenom vrozená, ale i ohluchnutím

zděděná hluchoněmost

  • sporadická -> horské krajiny, degenerační změny v blanitém hlemýždi, Cortiho org., ve sluchovém nervu a jádrech
  • dědičná nitroušní progresivní nedoslýchavost -> v rodinách jako nitroušní nedoslýchavost různého stupně, kostěné pouzdro hlemýždě, zmenšen počet závitů, scala communis, rozšířený ductus cochleae, obě uši, střední ucho neporušené, vestibulární ústrojí zachováno

získaná

  • vrozená -> při virových onem. v prvních 3 měsících těhotenství (zarděnky, chřipka), užívání léků (salicyl), endemický kretenismus, meningoencefalitidy
  • perinatální -> při těžkém porodu následkem krvácení do ucha, fetální erytroblastosa
  • v raném dětství -> meningogenní, tympanální (spála), toxickými vlivy
  • nebývá symetrická, vestibulární ústrojí vyhaslé
Personal tools