Hypertensní komplikace v těhotenství, preeklampsie, HELLP

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze je definována hodnotami krevního tlaku nad 140/90 (případně zvýšením systolického tlaku o 30 a diastolického o 15 mm Hg).

Preeklampsie

Synonyma

EPH gestóza

Definice

Edémy, proteinurie, hypertenze.

Klinický obraz

 • jednotlivé příznaky (otoky, proteinurie, hypertenze) se mohou vyvíjet i postupně.
 • hypertenze - TK nad 140/90, nebo vzestup o víc než 30/15 oproti době před těhotenstvím či oproti 1. trimestru
 • bolesti v pravém podžebří (tvorba subkapsulárních hematomů)
 • bolesti hlavy, spavost, mdloby
 • poruchy vidění
 • bolesti uší
 • hyperreflexie
 • hemoragie
 • ascites, anasarka, otoky sliznic (rinlolalie, dušnost etc.)
 • známky placentární insuficience až abrupce placenty

Laboratorní známky

 • proteinuire nad 300 mg/24 h
 • snížení GF
 • postižení jater - AST a ALT nad 0,6 mkat/l
 • ↑ hematokrit
 • hemolýza

Léčba

 • magnézium sulfát
 • centrální sympatolytika (α-metyldopa, klonidin)
 • vazodilatancia (dihydralazin, nitroprusid sodný)
 • periferní sympatolytika (β-blokátory - metoprolol, atenolol, labetalol)
 • náhrada objemu (ale opatrně)
 • cave: ne diuretika (jen dále sníží plazmatický objem) a ne ACE inhibitory (snižují perfúzi placenty)
 • klid na lůžku
 • dieta
 • kauzální léčbou je ukončení těhotenství, poté ještě 24 hodin pokračovat v symptomatické léčbě


Komplikace

Eklampsie

 • starší české název božec
 • prodromy: záškuby obličejových svalů. poruchy vizu, nystagmus, silné bolesti hlavy, nauzea, bolesti v epigastriu
 • generalizované záchvaty tonicko-klonických křečí, mióza, hyperreflexie
 • komplikace eklampsie:
  • matka: DIC. plicní edém, kardiální selhání, renální selhání, ARDS, odchlípení sítnice, mozkový edém, intracerebrální krvácení, hypertonus dělohy
  • plod: hypoxie, abrupce placenty
 • jediným řešením je ukončení těhotenství císařským řezem

HELLP syndrom

Definice

Zkratka z: hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count

Etiologie

Neznámá.

Klinický obraz

 • manifestace nejčastěji od 34. do 37. týdne, ale i po porodu (až 30 %)
 • tlak či bolest v pravém podžebří
 • "flu-like syndrome" (90 %)
 • hypertenze (85 %)
 • váhový přírůstek, otoky (60 %)
 • nauzea a zvracení (50 %)
 • ikterus
 • proteinurie
 • krvácivé projevy (do GIT, hematurie, epistaxe)
 • atypické průbehy: např. jen ikterus a krvácení

Laboratorní nález

 • ↑ LDH, bilirubinu, aminotransferáz (ALT, AST)
 • pokles haptoglobinu
 • poikilocytóza, anizocytóza, fragmenty erytrocytů
 • rozvoj DIC

Diferenciální diagnostika

 • preeklampsie
 • akutní steatóza jater u těhotných
 • cholecystitida
 • cholelitiáza
 • hiátová hernie
 • hepatitida
 • pyelonefritida
 • trombocytopenická purpura
 • hemolyticko uremický syndrom

Terapie

 • jedinou léčbou je ukončení těhotenství po zajištění pacientky:
  • doplnění objemu (rehydratace, erymasa, plazma)
  • úprava koagulačních parametrů (plazma, trombocytární náplav, koagulační faktory)
  • úprava hypertenze
  • antikonvulziva
 • pečlivé stavění krvácení
 • hepatoprotektiva nejspíš bez efektu
 • na terapii podobnou jako u preeklampsie nereaguje
 • po porodu: multivitamíny, antioxidanty

Komplikace

 • DIC (40 %)
 • abrupce placenty (20 %)
 • akutní renální selhání (7 %)
 • plicní edém (6 %)
 • děložní krvácení s nutností následné hysterektomie
 • pooperační intraabdominální či subfasciální hematomy
 • ruptura jater s následným masivním intraperitoneální krvácením
 • hypoxie plodu

Prognóza

 • u kritických případů mateřská morbidita až 3,5 %
 • perinatální mortalita až 10 %
 • riziko opakování v dalším těhotenství až 25 %

Zdroje

Personal tools