Ikterus. Příčiny a morfologický obraz

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • žluté/žlutozelené zbarvení tkání žlučovým barvivem - bilirubinem


Ikterus nekonjugovaný

 • nepřímá hyperbilibubinémie
 • zvýšeným rozpadem erytrocytů a vystupňovanou tvorbou primárního nekonjugovaného bilirubinu v MMS (monocyto-makrofágový systém), který nestačí játra zpracovat a vyloučit - hemolytický ikterus
 • žluč se zvýšeným obsahem bilirubinu odtéká do střeva, nevylučuje se močí (acholurický ikterus)
 • kůže je nápadně žlutě zbarvená (flavinový ikterus)
 • hemolytické anémie
 • není provázena cholestázou
 • snížené vychytávání bilirubinu jaterními buňkami (sepse, lékové poškození jater)
 • snížená konjugace bilirubinu v hepatocytech (hereditární hyperbilirubinémie)
  • vrozená porucha glukuronizačních enzymů
  • Gilbertův syndrom
   • lehká forma - výskyt 7% - hlavně muži
   • mírný, kolísavý ikterus, při nadměrné zátěži, infekci, dietní chybě, hladovění...
  • Criglerův-Najjarův syndrom
   • těžká forma
   • úplně chybí nebo částečný defekt UDP glukoronyltransferázy
   • poškození CNS - jádrový ikterus


Ikterus konjugovaný

 • mechanický, obstrukční
 • zamezení odtoku žluče do střeva
 • střevní obseh je šedavě bílý (acholický)
 • chybění žlučových kyselin ve střevě - nedostatečné vstřebávání tuků, vitamínů (hl. K - hypoprotrombinémie - cholemické krvácení)
 • zvýšené hodnoty konjugovaného bilirubinu, zvýšené hladiny žlučových kyselin v krvi - svědění kůže
 • v játrech cholestáza - hromadění bilirubinu ve žlučových kapilárách a hepatocytech
 • obstrukce extrahepatálních nebo intrahepatálních žlučovodů (kameny, ca, atrézie žlučovodů)
 • poškození sekreční funkce a nekrózy hepatocytů (virová hepatitida), toxické poškození (alkohol)
 • vrozená porucha sekreční funkce hepatocytů (Dubinův-Johnsonův syndrom)


Ikterus smíšený

 • hepatotoxický
 • postižení jaterního parenchymu s nekrózou hepatocytů
Personal tools