Imunita

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Rozdělení

  • nespecifická (vrozená)
  • specifická (získaná, adaptivní)


  • humorální (protilátky, komplement, lektiny...)
  • buněčná (T a B lymfocyty, NK buňky, makrofágy...)


Zastoupení populací lymfocytů
T-lymfocyty 30-60 %
B-lymfocyty 20-30 %
Zastoupení typů imunoglobulinů
IgG 75 %
IgA 15 %
IgM 10 %
IgD 0,2 %
IgE 0,004 %
Personal tools