Intoxikace olovem a rtutí

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Intoxikace olovem

expozice

 • hutě, akumulátory, náboje, glazury (PbO), nátěry, výroba skla (suřík Pb3O4), tiskaři, bylinné přípravky a čaje (Asie), potravinářská barviva (cukrovinky)

vlastnosti

 • matně šedý, dobře kujný kov
 • rozpustný v kys. (HCl)
 • oxidy, octan a dusičnan rozpustnější - toxičtější

vstřebávání

 • inhalace - prach, páry 40%
 • z GIT (HCl 8%, děti lépe 50%), snáze při deficitu, Ca, Fe

účinky

 • vazba na SH skupinu (Hem)
 • inkorporace do kostní matrix (metafýzy dlouhých kostí, dlouhé uvolňování)

vylučování

 • 80% do moči
 • dlouhodobé uvolňování z tkáňových depozit - kostí (až desítky let)

klin. obraz

 • akutní - podráždění GIT - zvracení, koliky, průjem
 • chronická otrava
  • NS - insomnie, poruchy paměti, zmatenost, neuropatie (motorická vlákna n. radialis)
  • anémie - poruchy syntézy hemu
  • GIT - saturninské koliky (hromadění 5-ALA, porfyrinogenu), šedý lem na dásních (PbS)
  • postižení jaterních a renálních fcí.

VIAC SA DOZVIETE TU: [http://derealizacia.wgz.cz/olovo ]

vyšetření

 • plumbémie
 • 5-ALA, koproporfyrin III v moči
 • olovo v moči (monitorace efektu léčby)
 • Fe v séru (zvýšené)
 • erytrocyty (snížené), normocytární, normochromní anémie, bazofilní tečkování ery.

léčba

 • chelace
  • EDTA, Chelintox
  • DMSA, Succiaaptal


Intoxikace rtutí

vlastnosti

 • stříbřitělesklý kov
 • vypařuje se i při pokojové teplotě
 • Hg2+ slouč. rozpustné - nebezpečné - chlorid rtuťnatý (sublimát), dusičnana
 • Hg+ slouč. - nerozpustný - kalomel - chlorid rtuťný
 • p.o. není toxické x toxické jsou výpary

expozice

 • profesionální - měřící přístroje

klin. obraz.

 • akutní účinky
  • elementární rtuť
   • inhalace - pneumonie, edém plic
   • p.o. není toxická
   • i.v. - embolie, netoxická
  • Hg2+ - anorganické soli
 • chronické účinky
  • trias - gingivitis + eretismus (toxická psychosa - emoční labilita, poruchy paměti, insomnie) + tremor
  • selhání ledvin - tubulární léze
  • mercuria lentis - šedé pigmentace v předním pouzdru čočky - vzácně

VIAC SA DOZVIETE TU: [http://derealizacia.wgz.cz/ ] ALEBO AJ TU: [http://zdravi.doktorka.cz/muze-nasem-tele-zpusobovat/ ]

vyšetření

 • rtuť v krvi - akutní otrava
 • rtuť v moči - chronická otrava
 • EMG - léze periferního nervu
 • renální fce.

léčba

 • léčba inhalačního traumatu
 • po požití rozpustných solí - mléko nebo bílek - nerozpustný Hg-albuminát
 • DMPS, Dimaval - chelátotvorný
 • hemodialýza

prevence

 • ventilace
 • šikmý skol pracovních stolů, podlah
 • povrchy beze spár


Z přednášky MUDr. Kratochvíla.

Personal tools