Kategorie:Fyziologie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

4. Formy transportu látek přes buněčnou membránu pasivní bez využití energie, samovolně – difůze – filtrace – s pomocí přenašeče usnadněná difůze – osmóza = difůze vody aktivní s nutným dodáním energie, nesamovolně, proti stavu s nižším energetickým stavem – primárně aktivní transport – s přímou spotřebou ÁTP proti výslednému gradientu iontové pumpy ATPázy – 3Na/2K; H/K; H; Ca2+ – sekundárně aktivní transport přenesení látky proti výslednému gradientu s využitím výsledného gradientu Na do buňky – terciárně aktivní transport přenesení látky proti výslednému gradientu s využitím výsledného gradientu iontu (H), který byl přenesen sekundárním aktivním transportem – endocytóza – exocytóza – transcytóza


Články v kategorii "Fyziologie"

Počet článků v této kategorii: 4

K

O

S

Personal tools