Kategorie diskuse:Pediatrie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

33. PORODNÍ TRAUMATISMUS


PORANĚNÍ LEBKY


caput succedaneum

• porodní nádor je lokalizován mezi galea aponeurotica a periostem kosti lební

• vzniká následkem městnání krve a lymfy v té oblasti hlavy, která prochází první porodními cestami během porodu

• je pro něj charakteristický přesah švů

• během několika dnů během jakékoli terapie ustupuje


kefalhematom

• incidence 0,4 – 2,5 % živě narozených

• vzniká odloučením vnějšího periostu nebo galea aponeurotica během porodu a je lokalizován pod periostem  je tedy ohraničen lebečními švy

• asi 20 – 50 % novorozenců s kefalhematomem má současně i frakturu lebky

• velkou ztrátou krve (extrémně až 250 ml) může ve vzácných případech vzniknout akutní anémie až hemoragický šok, takže je nutná rychlá terapie

• menší hematomy nevyžadují terapii a během několika týdnů resorbují s osifikujícím ohraničením


fraktura lebky

• jsou lineární nebo impresivní

• většinou se vyskytují po klešťovém nebo těžkém, protrahovaném porodu

• lineární fraktury se hojí dobře

• impresivní zlomeniny a posunem částí kalvy o více než 0,5 cm by se měly chirurgicky reponovat


PORODNÍ PORANĚNÍ PERIFERNÍCH NERVŮ


paréza n.facialis

• má incidenci 0,25 – 6,4 % živě narozených

• nejčastější perinatální poranění periferních nervů

• příčinou bývá poranění kleštěmi v oblasti foramen stylomastoideum nebo tlak promontoria

• nápadná je asymetrie obličeje při křiku a neschopnost uzavřít oční štěrbinu na postižené straně

• aby nedošlo k oschnutí rohovky, používá se terapie mastí

• prognóza je dobrá, většinou dojde ke spontánní úpravě během několika týdnů


parézy plexu

• jsou následkem excesivní trakce při současné flexi krku, zejména u klešťových porodů nebo při špatných prostorových poměrech

• při horní obrně plexu (s. Erb-Duchenne, C5-C6) visí ruka chabě, paže je addukci a vnitřní rotaci, předloktí je v extenzi a pronaci → přítomnost dyspnoe může být příznakem současné léze C4, která může způsobit parézu bránice na postižené straně

• dolní obrna plexu (s. Klumpkeové) se vyskytuje pokud jsou postiženy C7–C8 → jsou ochrnuty skoro všechny svaly ruky a prstů, typické je držení ruky do špetky → při spoluúčasti sympatiku (Th 1) je možno pozorovat Hornerovu trias (mióza, ptóza, enoftalmus)

• terapie paréz plexů se skládá z volné fixace postižené končetiny nad břichem → od 7. dne života se začíná s rehabilitací

• ve věku 4 měsíce je paréza u 88 % kojenců překonána

• po skončení 1. roku života nemá 92 % dětí žádné symptomy


PORANĚNÍ SKELETU, MĚKKÝCH ČÁSTÍ A SVALŮ


fraktura klavikuly

• nejčastější porodní fraktura

• často je asymptomatická a rozpozná se až ve fázi tvorby svalku

• klinickými příznaky bývají úlevové držení paže ve vnitřní rotaci, může být oslabený nebo chybějící Moroův reflex na postižené straně a na straně fraktury mívají děti bolesti při pohmatu

• speciální terapie není nutná, prognóza dobrá


epifyzolýza humeru

• typické zranění po těžkém porodu

• často se rozpozná až za několik dnů podle tvorby svalku, protože epifyzární jádra nejsou ještě viditelná


faktura diafýzy humeru

• typické zranění po těžkém porodu

• je možno ji poznat na rtg

• paže se (stejně jako u epifyzeolýzy) zajistí addukční dlahou nebo se zaváže obinadlem

• prognóza dobrá


distorze ramenního kloubu

• má podobnou etiologii jako fraktura humeru

• může vést k přechodné pseudoparéze paže

• v dif. dg. nutno pomýšlet na osteochondritis luetica, která patří k prvotní manifestaci vrozeného syfilis → nejčastěji se vyskytuje na distálním konci humeru a způsobuje tam obraz Parrotovy pseudoparézy


tortikolis

• vzniká u novorozenců poškozením m.sternocleidomastoideus – sval bývá zkrácen hematomem nebo následkem poruchy prokrvení

• většinou je velmi dobře ovlivnitelný fyzioterapií (polohování, rehabilitace)

• vzácně je nutná operační korekce


PORODNÍ PORANĚNÍ VNITŘNÍCH ORGÁNŮ


• ruptura jaterního pouzdra a ruptura sleziny jsou relativně vzácná porodní poranění

• většinou při plodové vodě s obsahem mekonia dochází opakovaně ke spontánnímu pneumotoraxu, na který ukazuje dyspnoe a oslabené dýchání nad postiženou stranou

Personal tools