Kodóny

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Primární struktura proteinů je určena pořadím aminokyselin a to je dáno kódem, uloženým v DNA. Triplet bazí se nazývá kodón. Téměř pro každý kodón existuje určitá aminokyselina, výjimkou jsou kodóny UAA, UAG a UGA. Ty ukončují přepis řetězce a proto se nazývají stop kodóny.

První báze Druhá báze Třetí báze
U C A G
U UUU - fenylalanin
UUC - fenylalanin
UUA - leucin
UUG - leucin
UCU - serin
UCC - serin
UCA - serin
UCG - serin
UAU - tyrozin
UAC - tyrozin
UAA - stop kodön
UAG - stop kodón
UGU - cystein
UGC - cystein
UGA - stop kodón
UGG - tryptofan
U
C
A
G
C CUU - leucin
CUC - leucin
CUA - leucin
CUG - leucin
CCU - prolin
CCC - prolin
CCA - prolin
CCG - prolin
CAU - histidin
CAC - histidin
CAA - glutamin
CAG - glutamin
CGU - arginin
CGC - arginin
CGA - arginin
CGG - arginin
U
C
A
G
A AUU - isoleucin
AUC - isoleucin
AUA - isoleucin
AUG - methionin
ACU - threonin
ACC - threonin
ACA - threonin
ACG - threonin
AAU - kys. asparagová
AAC - kys. asparagová
AAA - lysin
AAG - lysin
AGU - serin
AGC - serin
AGA - arginin
AGG - arginin
U
C
A
G
G GUU - valin
GUC - valin
GUA - valin
GUG - valin
GCU - alanin
GCC - alanin
GCA - alanin
GCG - alanin
GAU - kys. asparagová
GAC - kys. asparagová
GAA - kys. glutamová
GAG - kys. glutamová
GGU - glycin
GGC - glycin
GGA - glycin
GGG - glycin
U
C
A
G
Personal tools