Krev

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Krev se skládá z krevních elementů, jako jsou erytrocyty, trombocyty a leukocyty, a plazmy. Plazma po odstranění srážecích faktorů (např. fibrin) se nazývá sérum.

Plazma je roztokem minerálů, ve které jsou navíc různé další organické látky. Z bílkovin jsou to albumin a globuliny (eletroforeticky rozdělované na frakce α, β a γ).


Normální hodnoty krevního obrazu a jako bonus poměrné zastoupení subpopulací lymfocytů a jednotlivých tříd imunoglobulinů.

Hemoglobin (HB) muži: 134-175 g/l
ženy: 120-165 g/l
Hematokrit (HT) muži: 0,40-0,54
ženy: 0,35-0,45
Erytrocyty (RBC) muži: 4,0-5,3 × 1012/l
ženy: 3,8-5,2 × 1012/l
Střední objem erytrocytů (MCV) 80-95 fl
Střední hmotnost erytrocytů (MCH) 27-32 pg
Střední koncentrace Hb v erytrocytech (MCHC) 320-370 g/l erytrocytů
Distribuční křivka erytrocytů (RDW) 11,6-15,2 %
Trombocyty (PLT) 140-440 × 109/l
Střední objem destičky (MPV) 7,8-11,0 fl
Distribuční křivka destiček (PDW) 15,5-17,1 %
Leukocyty (WBC) 3,8-10,0 × 109/l
Diferenciální rozpočet leukocytů
Segmenty neutrofilní 50-75 %
Tyče 1-5 %
Eozinofily 1-5 %
Bazofily do 1 %
Monocyty 3-10 %
Lymfocyty 15-40 %
Lymfocyty
T-lymfocyty 30-60%
B-lymfocyty 20-30%
Imunoglobulíny
IgG 75%
IgA 15%
IgM 10%
IgD 0,2%
IgE 0,004%

Zdroj:

  • Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha: Galén, 2001. 949 s.
  • přednášky 3. LF UK (thanx to: Katka Lukačinová)
Personal tools