Krevní skupiny

Z Medik.cz - portálu pro mediky

! skupina Ag determinanta Protilátky v krvi poznámka
A galaktosamin anti B
B galaktosa anti A
AB galaktosamin & galaktosa univerzální příjemce
0 anti A & anti B univerzální dárce
Personal tools