Lékař – veřejný činitel

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • pouze v případech plnění úkolů společnosti a státu a požívá přitom pravomocí, které mu byly státem svěřeny (rozhodovat o právech a povinnostech občanů a právo jim ukládat úkoly)
  • když posuzuje způsobilost k vojenské službě, posuzování zařazování do pracovního poměru a v případě organizace protiepidemické
Personal tools