Lékař jako svědek

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • práva a povinnosti stejné jako normální občan, vypovídá o tom, co zaznamenal svými smysly, nezastupitelná osoba
  • zachovává mlčenlivost, s výjimkou souhlasu ošetřované osoby, nebo když je od této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu
  • oznamovací povinnost, nepřísluší mu činit závěry
  • může být jako svědek v disciplinárním nebo trestném řízení
Personal tools