Lékařská odpovědnost

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • trestněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní, disciplinární (ČLK), správní (přestupkové řízení)
 • právní odpovědnost když :
  • postup non lege artis (protiprávní jednání)
  • zavinění (kulpósní jednání) – úmyslně, neúmyslně(nedbalostně) – vědomě, nevědomě
  • příčinná souvislost – kauzální nexus
 • povinnosti
  • poučení pacienta
  • souhlas (když infekční, pod vlivem, nemůže, tak bez souhlasu)
   • komisionální posouzení -> interrupce, psychochirurgické výkony, změna pohlaví, asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace
  • mlčenlivost – může být prolomena (souhlas pacienta, 215 TZ – o týrání svěřené osoby)
 • vyhláška 19. z 88 o pohřebnictví
 • postup při úmrtí – mimo zdrav. zař. -> oznamovací povinnost (praktik, RZŠ)
  • dg smrti -> jisté známky (skvrny, ztuhlost)
  • typ smrti
  • PČR musí být volána když je podezření na trestný čin, sebevraždu, mrtvola neznáme totožnosti a úmrtí v dopravním prostředku
  • list o prohlídce mrtvého – odesílá se na matriku (po pitvě; když není, tak hned)
 • 20/1966 – O péči o zdraví lidu
Personal tools