Laryngitis chronica

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • součást vleklých zánětů DC, dysfonie, hrtanové parestézie (sucho, škrábání)
  • atrophica -> dysfunkce cévního zásobení sliznice s úbytkem sekrečních žlázek, pohárkových buněk, podslizniční lymfatické tkáně a lamina propria
    • oschlé sliznice až příškvary, hlasivky bledé, myopatická obrna vnitřních napínačů
  • hypertrophica -> ohraničeně/difuzně, hlasivky, vestibulární řasy, vzácně subglotis, zmnožená lymfatická tkáň hlavně v hrtanových ventrikulech, známky hyperkeratózy
    • noduli cantorum (zpěvácké uzlíky) -> ohraničené reaktivní mozoly, na hranici přední a střední 1/3, hlasovým přetížením při nesprávném způsobu tvoření hlasu
    • polyp hlasivky
Personal tools