Malformace aorty. Persistence ductus arteriosus

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Malformace aorty

  • cévní prstence - anomálie aorty a z ní odstupujících větví - obkružují dýchací cesty a jícen - komprese
  • zdvojení
  • anomální uložení aortálního oblouku (pravostranný oblouk)
  • anomální odstup pravé podklíčkové tepny

Otevřený ductus arteriosus

  • spojuje istmickou část aorty s plicnicí
  • u donošeného novorozence se uzavírá kontrakcí v prvých dnech
  • šíře i délka otevřeného duktu je variabilní
  • směr průtoku krve závisí na poměru mezi odporem v plicním a systémovém řečišti - i původně levopravý zkrat vede s narůstajícími známkami plicní hypertenze k obrácení zkratu se všemi důsledky (Eisenmengerův syn. - u zkratů levopravých se část arteriální krve dostává do pravé části srdce a recirkuluje v plicním řečišti - necyanotická vada - dlouhodobým přetěžováním plicního řečiště se zvyšuje rezistence plic. cév za současného ztlušťování cévní stěny a zužování průsvitu - pravá komora pracuje proti zvýšenému odporu - hypertrofie svaloviny - změnami tlakového gradientu v hypertrofické pravé komoře se původně levopravý zkrat obrací a začíná se uplatňovat jako zkrat pravolevý se vznikem cyanózy)
Personal tools