Medik

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Medik. Univerzální označení pro studenta lékařské fakulty. Někdy se můžete setkat i s titulem MUC. - medicinae universae candidatus. Tento titul mají podle některých pramenů medici právo používat od okamžiku imatrikulace, podle jiných pak po absolvování prvního rigoróza (anatomie) a podle některých až po absolvování první poloviny (spíše teoretické, než klinické) studia. A někde jsem se dokonce i s tím, že titul MUC. smíte používat až po absolvování první státnice...

Personal tools