Mezoteliom. Synoviální sarkom

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Mezoteliom

 • primární nádor pleury a perikardu
 • difúzní růst (prorůstá plíci) v pleurální dutině + hemoragický výpotek
 • maligní, ale málokdy metastáza do hilových uzlin, hlavně lokálně agresivní
 • prognóza - špatná (1 rok - 50%) - smrt v důsledku dechového selhání
 • klin. - bolest, dyspnoe, výpotek
 • etiologie - expozice azbestu (vdechování) - 2 typy:
  • chrysolit - měkké vlákno, spirály - uchytí se v horních dých. cestách + zčásti rozpustný
  • amfibol - vytváří tuhé jehličky - ty se dostanou až do dolních dých. cest - do alveolu - může do intersticia nebo až do pleury
 • na azbest působí - makrofágy, zánětlivé buňky, fibroblasty - dochází k transformaci plic:
  • intersticiální fibróza plicní
  • pleurální plaky (nejč.) - vazivové ztluštění
  • ca plic (azbest s kouřením - 1000x větší riziko)
  • maligní mezoteliom
 • mikro:
  • epiteloidní
   • vypadá jako adenokarcinom plicní
   • léčba - talek do pleury - udělá srůsty, chemoterapie
   • TTF-1 neg. (tyroidální transkripční faktor), CEA neg. (karcinom embryonální Ag) x adenoca plic
  • sarkomatoidní
   • vypadá jako sarkom
   • CD34 neg., CK poz. x SFT pleury (solitární fibrózní tumor)
  • bifázický


Synoviální sarkom

 • nádor o nižším stupni malignity
 • nádor kloubů - vyskytuje se v sousedství kloubů, ale málokdy vzniká přímo v synoviální membráně
 • histogeneze neobjasněna
 • mikro - charakter bifázického nádoru obsahujícího žlazovou komponentu s rysy epitelových nádorů (hlenotvorba) a vřetenobuněčnou mesenchymální složku = bifázický synoviální sarkom
 • prognóza - podle lokalizece, velikosti, diferenciace
 • metastázy - plíce
 • lokální recidivy časté
Personal tools